Legislativní novinky k 24. 1. 2023

Vydáno: 9 minut čtení

V úvodníku tohoto únorového vydání se zaměříme zejména na nový pokyn Generálního finanční ředitelství D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů , nahrazující stávající pokyn D-22. Nový pokyn sice neobsahuje zásadní změny v aplikaci zákona o daních z příjmů , obsahuje spíše některá upřesnění stávající legislativy, nicméně jeho nové pasáže tak mohou být užitečné i pro každodenní praxi. Následně zmíníme také informaci Finanční správy ve vztahu k písemnostem doručovaným datovou schránkou.

Legislativní novinky k 24. 1. 2023
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Pokyn Generálního finanční ředitelství D-59
Ve Finančním zpravodaji č. 19/2022 byl dne 29. 12. 2022 zveřejněn nový pokyn Generálního finančního ředitelství (GFŘ) D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, platný od 1. 1. 2023 a nahrazující stávající pokyn D-22, který byl aplikovaný pro zdaňovací období započatá od roku 2014. Do tohoto nového pokynu byly doplněny zejména výklady některých ustanovení zastávané Finanční správou, přičemž mezi ty nejdůležitější a pro praxi nejpřínosnější patří zejména následující:
 
K § 6 odst. 1 písm. a)
Odměna pěstouna je příjmem ze z