Legislativní novinky k 30. 3. 2023

Vydáno: 7 minut čtení

V úvodníku tohoto dubnového vydání vám opět přinášíme novinky ze světa účetnictví a daní za uplynulý měsíc. Zaměříme se zejména na další z řady informací Finanční správy k problematice povinnosti podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona, neboť finanční úřady na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly či ji správně aplikují. Následně ve zkratce zmíníme Informaci GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb, zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce či upozorníme na rozesílání podvodných SMS, které se snaží působit dojmem, že jsou odesílány oficiálními orgány Finanční správy.

 

Legislativní novinky k 30. 3. 2023
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky
S ohledem na stále přetrvávající nejasnosti a dotazy ze strany veřejnosti co se týče elektronického podání daňového přiznání v návaznosti na významné rozšíření okruhu