Pozor, je čas nejen na podání přiznání k dani z příjmů, nýbrž i na oznámení příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob

Vydáno: 12 minut čtení

Ustanovení § 38v ZDP platí pro příjmy přijaté ode dne nabytí účinnosti změny zákona o daních z příjmů (zákonem č. 267/2014 Sb. ), tj. od 1. ledna 2015, jak vyplývá z obecného přechodného ustanovení k části první zákona č. 267/2014 Sb.

 

Pozor, je čas nejen na podání přiznání k dani z příjmů, nýbrž i na oznámení příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob
Ing.
Petr
Koubovský
Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob je osoba mající příjmy:
dle § 6 – příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků,
dle § 7 – příjmy ze samostatné činnosti,
dle § 8 – příjmy z kapitálového majetku,
dle § 9 – příjmy z nájmu,
dle § 10 – ostatní příjmy,
V případě realizace zdanitelných příjmů vzniká zpravidla poplatníkovi i povinnost podat své přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Mohlo by se zdát, že pokud příjmy není nutné podrobit dani z příjmů, tj. nejsou jejím předmětem či jsou od daně osvobozeny, poplatníkům žádné další daňové povinnosti nevznikají. Opak však může a v některých případech je pravdou!
Při svém posouzení budeme primárně vycházet z těchto níže uvedených právních předpis