Novela autorského zákona

Vydáno: 5 minut čtení

Dne 5. 1. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“ nebo „autorský zákon “)1). Novela do českého právního řádu implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 , kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů (dále také jen „směrnice OnlineSatCab“), a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „směrnice APnaJDT“).

Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátka
Platná právní úprava již částečně obsahuje úpravu obsaženou v první uvedené směrnici, nicméně novela přináší nové druhy zákonných licencí. Jedná se např. o licenci pro užití díla ne