Vrácení DPH

Vydáno: 19 minut čtení

O vrácení daně zaplacené v jiném členském státě žádá plátce elektronicky prostřednictvím aplikace, a to v českém jazyce. Požádat je možné již o částku daně, která v součtu převýší 50 EUR nebo ekvivalent v měně státu, do něhož je o vrácení daně žádáno. Na podání žádosti za rok 2022 je stále ještě čas, lhůta uplyne až 30. 9.

Vrácení daně
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Kdo může žádat
Podle § 82 zákona č. 235/2004 Sb. (dále „zákon o DPH“) může o vrácení daně požádat plátce, který má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku. Vrácení daně naopak brání sídlo nebo provozovna ve státě, jehož daň má být vrácena. Plátce, který má provozovnu v jiném členském státě, může nárokovat odpočet DPH na vstupu prostřednictvím daňového přiznání, které podává provozovna. Jinak by byl porušen princip neutrality, protože nejen český zákon, ale i směrnice 2008/9 vylučuje vrácení daně ve státě, kde má příjemce plnění provozovnu.
Příklad 1
Český plátce má provozovnu na Slovensku. Mimo tuto provozovnu má na Slovensku výrobní závod A, který pro něj produkuje náhradní díly. Formu, jejímž prostřednictvím jsou díly vyráběny, zhotovil pro českého plátce jiný slovenský výrobce, který českému plátci dodal formu do slovenského výrobního závodu A se slovenskou DPH jako dodání v rámci Slovenska. Slovenský zákon o dani z přidané hodnoty by měl českému plátci umožnit uplatnit odpočet v daňovém přiznání provozovny, protože směrnice 2008/9 brání českému plátci požádat o vrácení daně na Slovensku z důvodu jeho slovenské provozovny.
Vrácení daně naopak nebrání registrace k DPH ve státě vrácení, pokud není spojena s provozovnou. Respektive je na členském státu, aby umožnil buď nárok na odpočet prostřednictvím daňového přiznání, což je řešení, jaké zvolila Česká republika, nebo vrácen&iacut