Zdravotní pojištění - podnikání v České republice a v Evropě komplexně

Vydáno: 16 minut čtení

V tomto pojednání se jak z pohledu osoby s trvalým pobytem na území České republiky, tak u osob bydlících v jiných státech zaměříme na problematiku výkonu samostatné výdělečné činnosti v České republice i v rámci „evropského“ prostoru. Členství České republiky v Evropské unii výrazně zlepšuje podmínky našich občanů pro volný pohyb v rámci unie, jakož i států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Švýcarska a Spojeného království. Pro všechny tyto státy, na které se vztahuje režim dále uvedených koordinačních nařízení EU, budeme v dalším textu používat pojem „členský stát“. Pokud se občan České republiky rozhodne vycestovat do některého z členských států za účelem výkonu podnikatelské činnosti, jsou průvodním jevem této migrace i určité povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení. Obdobně při návratu do České republiky je rovněž nutno splnit určité povinnosti ve vztahu k českým institucím sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojištění – podnikání v České republice a v Evropě komplexně
Ing.
Antonín
Daněk
Sociální zabezpečení migrujících osob upravují na evropské úrovni tyto základní právní předpisy:
1.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, ze dne 29. 4. 2004. o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a
2.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ze dne 16. 9. 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004,
obě ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 465/2012, ze dne 22. 5. 2012,
1.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, ze dne 24. 11. 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti (u všech předpisů budeme používat pojem „Nařízení“).
S