Řešení DPH při svozu odpadu

Vydáno: 4 minuty čtení

Jsme firma, která mimo jiné sváží separovaný odpad z barevných kontejnerů – plasty, papír, sklo a kovy. Vlastní svoz fakturujeme v běžném režimu – počet kontejnerů × dohodnutá cena za vývoz jednoho kontejneru + DPH. Tady problém není. Ale…

Řešení DPH při svozu odpadu
Ing.
Václav
Benda
Situace na trhu druhotných surovin je v současné době taková, že za svezený plast a papír a předání v nezměněném stavu dalšímu odběrateli, plátci DPH, platíme. Odběratel s těmito dvěma komoditami dále pracuje – třídí atd., proto nám fakturuje v podstatě odstranění odpadu v běžném režimu s DPH. Zaplacenou cenu za „odstranění odpadu“ jsme nuceni přen