Akviziční činnosti z pohledu daně z přidané hodnoty a daňová uznatelnost vynaložených nákladů při zmaření finanční investice

Vydáno: 12 minut čtení

V prvním díle našeho článku o akviziční činnosti jsme se zabývali daňovou uznatelností souvisejících nákladů z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (déle jen „ZDP “). V druhém díle článku se podíváme na další dvě související témata.

Akviziční činnosti z pohledu daně z přidané hodnoty a daňová uznatelnost vynaložených nákladů při zmaření finanční investice
Ing.
Jitka
Mrázková
LL.M.,
Ing.
Miroslav
Holoubek,
daňoví poradci Rödl & Partner
 
Akviziční činnosti pohledem daně z přidané hodnoty
Prvním souvisejícím tématem je možnost uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) na vstupu.
Připomínáme, že akviziční činnost jsme pro potřeby článku definovali jako sérii kroků, jež činí právnická osoba za účelem nalezení vhodných investičních příležitostí, které mohou vést k získání podílu v jiné společnosti buď za účelem jeho držby, nebo následné fúze.
Nárok na odpočet daně se řídí § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Plátce je obecně oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdani