Rada pro Mezinárodní standardy o udržitelnosti (International Sustainability Standards Board, ISSB) - novinky

Vydáno: 7 minut čtení

V čísle 3/2022 jsme informovali o vzniku Rady pro Mezinárodní standardy o udržitelnosti (dále jen „Rada“), která byla ustavena v rámci Nadace pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS Foundation, dále také „Nadace IFRS"). Cílem tohoto příspěvku je poukázat na vývoj v rámci činnosti Rady v průběhu uplynulého roku a odpovědět na otázky, které jsou s existencí a činností Rady spojeny.

Rada pro Mezinárodní standardy o udržitelnosti (International Sustainability Standards Board, ISSB) – novinky
doc. Ing.
Lenka
Krupová,
PhD, MBA,
Anglia Ruskin University, Velká Británie
Rada vznikla 3. 11. 2021 a již při svém vzniku si stanovila čtyři cíle:
připravovat standardy jako globální základní linii pro zveřejňování informací o udržitelnosti,
poskytovat požadované informace investorům,