Právní ochrana oznamovatelů - druhá část

Vydáno: 10 minut čtení

V červnovém vydání časopisu UNES jsme se věnovali nové právní úpravě ochrany oznamovatelů. Sněmovní tisk s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů č. 352/0 byl ze Senátu, který jej neprojednal, doručen prezidentovi a podepsán dne 7. 6. 2023. Schválený zákon byl vyhlášen dne 20. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 171/2023 Sb. S ohledem na skutečnost, že se jedná o první komplexní zákon upravující ochranu oznamovatelů, kdy doposud bylo nutné čerpat pouze z obecné právní úpravy např. v pracovněprávních předpisech nebo v předpisech veřejnoprávních, domníváme se, že je na místě se tomuto tématu věnovat detailněji a připravili jsme pro Vás ještě jeden příspěvek na toto téma.

Právní ochrana oznamovatelů – druhá část
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátka
Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) nabyde účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy 1. 8. 2023. Evropská právní úprava ochrany oznamovatelů vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie (dále jen „směrnice“) a Česká republika byla povinna pravidla z ní vyplývající implementovat do českého právního řádu do 17. 12. 2021. Některé subjekty budou mít ovšem na přechod na nová pravidla delší čas. Povinné subjekty, s výjimkou veřejných zadavatelů a subjektů zaměstnávaj&iac