Legislativní novinky k 27. 7. 2023

Vydáno: 6 minut čtení

Po kratší prázdninové přestávce se Vám dostává opět do rukou nové číslo časopisu Účetnictví v praxi s obvyklým úvodníkem přinášejícím přehled novinek v účetní a daňové oblasti za uplynulý měsíc. Ačkoli jsou prázdniny, v Poslanecké sněmovně běží legislativní proces týkající se konsolidačních snah vlády v oblasti veřejných rozpočtů. V našem příspěvku nicméně toto téma zmiňujeme pouze okrajově a zabýváme se „drobnějšími“ tématy.

Legislativní novinky k 27. 7. 2023
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Konsolidační balíček – aktuální vývoj
Vládní balíček opatření směřující ke konsolidaci veřejných rozpočtů byl předložen Poslanecké sněmovně poslední červnový den. Návrh příslušného zákona je možné nalézt na webových stránkách Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 488. Sněmovní tisk byl aktuálně pojednán v prvním čtení. Od 3. 9. 2023 je možné jeho další projednávání ve druhém čtení.