Spotřební daň (legislativní chyba při transpozici směrnice)

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2023, čj. 4 Afs 102/2022-41

Spotřební daň (legislativní chyba při transpozici směrnice)
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.
Nejvyšší správní s