Informace o změnách - konsolidační balíček

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se vrátili ještě blíže k problematice konsolidačního balíčku neboli vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh prošel v poslanecké sněmovně prvním čtením, další projednávání je navrženo na pořad schůze, která bude probíhat od 7. 9. 2023. V následujícím textu bychom se podrobněji vrátili k některým bodům změn daně z příjmů, které se mohou přímo týkat neziskových poplatníků. Nicméně na úvod upozorněme, že návrh zákona neobsahuje žádné změny, které by přímo dopadaly do oblasti zdaňování veřejně prospěšných poplatníků.

Informace o změnách – konsolidační balíček
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
Navržené změny
Převážná většina komentovaných změn by se nezis­kových subjektů dotkla jako zaměstnavatelů, tedy plátců daně.
V návaznosti na navrhované zrušení ustanovení § 6 odst. 9 písm. o) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), podle kterého je osvobozen příjem zaměstnance poskytnutý zaměstnavatelem jako sociální výpomoc do výše 500 000 Kč, se navrhuje zrušení souvisejícího ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) bodu 4 zákona o daních z příjmů, na základě něhož je osvobozen příjem v podobě nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytnutý zaměstnavatelem nejbližším pozůstalým zaměstnance za podmínek stanovených vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP“), jejíž zrušení se rovněž očekává. Tento příjem bude i nadále od daně z příjmů osvobozen podle § 10 odst. 3 písm. c) bodu 5 zákona o daních z příjmů, pokud v úhrnu od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřesáhne částku 50 000 Kč. Již podle současné vyhlášky o FKSP bylo tento příjem možné poskytovat jen do výše 30 000 Kč.
 
Zrušení osvobození kursového zisku
Dále se navrhuje, v reakci na současnou praxi, zrušit osvobození kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně. Uvedené příjmy tak budou zdaňovány v režimu ostatních příjmů podle § 10 zákona o daních z příjmů, ve kterém se současně navrhuje úprava, v jejímž důsledku budou uvedené příjmy spadat do jednotlivého druhu příjmu podle