Hrozba exekuce jako důvod přiznání odkladného účinku v soudním řízení

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2023, čj. 8 Afs 167/2023-64

Hrozba exekuce jako důvod přiznání odkladného účinku v soudním řízení
JUDr.
Milan
Podhrázký,