DPFO - v čem se nejvíce chybuje aneb Tipy, rady a možnosti úspěšného daňového přiznání 2023

Vydáno: 26 minut čtení

V souvislosti s přípravou zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2023 si uvedeme některé tipy a rady, jak toto daňové přiznání úspěšně zpracovat. Článek neobsahuje změny vyplývající z novely ZDP v rámci konsolidačního balíčku, které se nepromítají do postupu přípravy daňového přiznání za rok 2023, protože jsou účinné od 1. 1. 2024.

DPFO – v čem se nejvíce chybuje aneb Tipy, rady a možnosti úspěšného daňového přiznání 2023
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Využití všech nezdanitelných částí základu daně a slev na dani, které při jejich neuplatnění propadají
Poplatník daně z příjmů fyzických osob by měl při přípravě daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2023 postupovat tak, aby mohl v plné míře využít všechny odpočty od základu daně umožněné ustanovením § 15 ZDP (nezdanitelné části základu daně). Pokud některý z těchto odpočtů, které pro poplatníka připadají v úvahu, nebude možné uplatnit, neuplatněný odpočet propadá a nelze ho za rok 2023 uplatnit v následujícím kalendářním roce. Jedná se o následující odpočty:
1.
odpočet hodnoty bezúplatného plnění
(dary) dle § 15 odst. 1 ZDP – v úhrnu lze odečíst ve zdaňovacím období 2023 nejvýše 15 % základu daně;
2.
odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů
použitých na financování bytových potřeb dle § 15 odst. 3 a 4 ZDP – úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 150 000 Kč;
3.
odpočet příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření
dle § 15 odst. 5 ZDP – v celkovém úhrnu lze odečíst nejvýše 24 000 Kč zaplacených příspěvků poplatníkem;
4.
odpočet pojistného na soukromé životní pojištění dle § 15 odst. 6 ZDP
maximální částka, kterou lze odečíst ve zdaňovacím období, činí v úhrnu 24 000 Kč;
5.
odpočet zaplacených členských příspěvků
členem odborové organizace této odborové organizaci dle § 15 odst. 7 ZDP – odečíst lze částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 ZDP, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období;
6.
odpočet úhrady za zkoušky
ověřující výsledky dalšího vzdělávání dle § 15 odst. 8 ZDP – nejvýše lze uplatnit částku 10 000 Kč, u osoby se zdravotním postižením až 13 000 Kč a u osoby s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč.
Rovněž tak platí, že pokud v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob není vytvořen prostor pro uplatnění slev na dani dle § 35ba ZDP, tyto slevy propadají. Jedná se o následující slevy:
Slevy na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP
Sleva v Kč za rok 2023
základní sleva na poplatníka (písm. a)