Legislativní novinky k 22. 1. 2024

Vydáno: 11 minut čtení

V úvodníku tohoto únorového vydání se zaměříme zejména na dvě nově vydané informace Generálního finanční ředitelství týkající se daně z přidané hodnoty. První se týká uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024 a druhá se zabývá změnou sazeb této daně také od 1. 1 .2024. Zde stojí za zmínku zajímavá definice pitné vody a vybraných nápojů, která některé čtenáře pobaví a jiné možná rozzlobí. Na závěr krátce zmíníme aktuální stav ohledně návrhu nového zákona o účetnictví a informujeme o zveřejnění jednotných kurzů pro rok 2023.

 

Legislativní novinky k 22. 1. 2024
Ing.
Jiří
Dolejš
LL.M.,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Informace GFŘ k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024
V souvislosti s novelou zákona o DPH došlo od 1. 1. 2024 ke změnám v oblasti nároku na odpočet daně u tzv. vybraného osobního automobilu. Podstatou těchto změn je omezení výše nároku na odpočet daně u této kategorie automobilů, kde je stanovena limitní výše odpočtu na 420 000 Kč v případech, kdy se automobil stane dlouhodobým majetkem plátce. Za účelem odstranění pochybností v této oblasti vydalo GFŘ dne 18. 1. 2024 informaci o aplikaci předmětných změn.