Optimalizace v daňovém přiznání za rok 2023 s využitím daňových odpisů hmotného majetku

Vydáno: 22 minut čtení

Ukážeme si, jak využít k optimalizaci daně z příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období roku 2023 vhodně zvolený postup při uplatnění daňových odpisů hmotného majetku. Půjde jak o hmotný majetek zahrnutý v obchodním majetku a použitý jak k podnikání, tak k jeho nájmu (zdanění dle § 7 ZDP ), tak o hmotný majetek nezahrnutý v obchodním majetku a použitý k dosažení příjmů z nájmu (zdanění dle § 9 ZDP ).

Optimalizace v daňovém přiznání za rok 2023 s využitím daňových odpisů hmotného majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Uplatnění daňových odpisů v případě poplatníka s vyšším základem daně z příjmů
Pokud vyčíslí poplatník daně z příjmů za zdaňovací období vyšší základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP nebo z nájmu dle § 9 ZDP a ve zdaňovacím období roku 2023 pořídil nový hmotný majetek, může využít k daňové optimalizaci následující postupy daňového odpisování:
uplatnit zrychlené odpisování nového hmotného majetku namísto rovnoměrného odpisování
použít zvýšenou roční odpisovou sazbu v 1. roce rovnoměrného odpisování u nového hmotného majetku
využít zvýšení odpisů v 1. roce zrychleného odpisování u nového hmotného majetku
uplatnit mimořádné odpisy u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině
 
Uplatnění zrychleného odpisování u nově pořízeného hmotného majetku
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob ve zdaňovacím období, kdy pořídil nový hmotný majetek a tento zařadil do svého obchodního majetku, dosáhne vyšší základ daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP a rozhoduje se mezi uplatněním rovnoměrného odpisování (§ 31 ZDP) nebo zrychleného odpisování (§ 32 ZDP) tohoto nového hmotného majetku, je pro něho vhodné z důvodu daňové optimalizace v daňovém přiznání uplatnit u tohoto hmotného majetku zrychlené odpisování. Při zrychleném odpisování jsou totiž daňové odpisy v prvním a ve druhém roce výrazně vyšší než u odpisování rovnoměrným způsobem. Obdobně může postupovat poplatník, který použije tento nový hmotný majetek pro účely nájmu zdaňovaného dle § 9 ZDP.
Příklad 1
Podnikatel podnikající ve stavební výrobě zakoupil v roce 2023 nákladní automobil o vstupní ceně 620 000 Kč a zařadil jej do odpisové skupiny 2 s dobou odpisování 5 let. V roce 2023 uplatňuje podnikatel skutečné výdaje a chce pomocí daňových odpisů optimalizovat svou daňovou povinnost.
Odpisování rovnoměrným způsobem
[postup dle § 31 odst. 1 písm. d) ZDP]
Zdaňovací období
Výpočet daňových odpisů v Kč
2023
620 000 × 21 / 100 = 130 200
2024 až 2027
620 000 × 19,75 / 100 = 122 450
Odpisov&a