Změny v elektronickém doručování v pracovněprávních vztazích

Vydáno: 6 minut čtení

V minulých vydáních časopisu UNES jsme se věnovali některým změnám, které do pracovního práva přinesla loňská novela zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce “). V tomto aktuálním vydání se blíže zabýváme změnami v elektronickém doručování v pracovněprávních vztazích.

 

Změny v elektronickém doručování v pracovněprávních vztazích
Mgr.
Veronika
Šaurová,
advokátka
Novela, která je v případě elektronického doručování písemností