Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění

Vydáno: 2 minuty čtení

Mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, se vykládají podle pravidel stanovených ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu. Doplňkovými prostředky výkladu mohou být také modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění a komentář k ní. Vychází-li smlouva o zamezení dvojího zdanění z modelové smlouvy, přednost má ta verze komentáře, která byla aktuální v době uzavření mezinárodní smlouvy.

 

Výkl