Osoby povinné k dani

Vydáno: 5 minut čtení

Soudní dvůr je nejvyšší instancí opravňující vykládat evropské směrnice k dani z přidané hodnoty, z nichž vychází národní legislativa. Podívejme se na povinnosti příjemce plnění být osobou povinnou k dani, zejména ve spojitosti s dodávkami zboží do jiných členských států EU, a na to, zda lze osvobodit dodání zboží, které převzal jiný subjekt, pokud je tento subjekt osobou povinnou k dani. Další část bude věnována členu představenstva akciové společnosti ve výkonu ekonomické činnosti ve smyslu zákona o DPH a zda je tedy považován za osobu povinnou k dani.

Osoby povinné k dani
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic
 
Příjemce plnění musí být osobou povinnou k dani
Rozsudek, kterému se budeme věnovat, se týkal české společnosti B2 Energ