Minimální mzda a problémová situace ve zdravotním pojištění

Vydáno: 9 minut čtení

Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance je minimální mzda, v roce 2024 tedy částka 18 900 Kč při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc. Pro účel dodržení minimálního vyměřovacího základu se v rámci rozhodného období kalendářního měsíce posuzují, tedy sčítají všechny příjmy zaměstnance zakládající povinnost placení pojistného na zdravotní pojištění.

Minimální mzda a problémová situace ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Budeme se zabývat situací, kdy příjem zaměstnance nedosahuje hodnoty minimálního vyměřovacího základu. Tento zaměstnavatel však současně disponuje potvrzením jiného zaměstnavatele, který za zaměstnance odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Zaměstnavatel s příjmem nižším než minimum správně odvádí pojistné ze skutečně dosaženého příjmu. Je pravdou, že není povinností toto potvrzení průběžně obnovovat, takže může mít (a reálně mívá) dlouholetou platnost. A právě tato skutečnost se stala pověstným kamenem úrazu.
Došlo totiž k tomu, že zaměstnání u zaměstnavatele s příjmem vyšším než minimální mzda skončilo v roce 2023, avšak tato důležitá informace se nedostala k dalšímu zaměstnavateli, kter&yacut