Sociální pojištění v roce 2021

Vydáno: 14 minut čtení

Rok 2020 je snad v celé historii sociálního pojištění jediným rokem, v jehož průběhu došlo k tak velkému počtu změn v tomto pojištění jak trvalých, tak jen s omezenou dobou platnosti. Příčinou je koronavirus. Změny se týkaly především pojistného na sociální zabezpečení, ale i nemocenského pojištění (zejména poskytování ošetřovného), a také důchodového pojištění. I změny, které měly omezenou platnost, jež skončily již v roce 2020, mají dopad do roku 2021. OSSZ bude kontrolovat u zaměstnavatelů a OSVČ, zda v roce 2020 postupovaly podle právní úpravy.

Sociální pojištění v roce 2021
Ing.
Marta
Ženíšková
Od 1. 1. 2021 se mění hranice příjmů platné v nemocenském a důchodovém pojištění a v pojistném na sociální pojištění, jejichž výše se odvozuje od průměrné mzdy. K valorizaci těchto hranic příjmů dochází každoročně vždy od 1. 1. Pro OSVČ se zavedla možnost přihlásit se u finančního úřadu k paušálnímu odvodu daně a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 
Změny od 1. 1. 2021 v návaznosti na průměrnou mzdu
Průměrná mzda se zvyšuje z 34 835 Kč v roce 2020 na 35 441 Kč v roce 2021. Stanovuje se podle § 23b odst. 4 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Z výše průměrné mzdy se odvozuje:
 
Výše maximálního vyměřovacího základu
Maximální vyměřovací základ činí 48násobek průměrné mzdy. Jeho výše činí
1 672 080 Kč v roce 2020
1 701 168 Kč v roce 2021
Hlavní zásady úpravy maximálního vyměřovacího základu:
Dosáhne-li v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance u téhož zaměstnavatele ze všech vykonávaných zaměstnání, z nichž byl u něho účasten nemocenského pojištění, výše maximálního vyměřovacího základu, tak z částky nad tuto výši až do konce roku neplatí pojistné ani zaměstnanec a ani zaměstnavatel.