Základní informace o sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných

Vydáno: 14 minut čtení

S ohledem na opakující se dotazy na pojištění osob samostatně výdělečně činných v sociálním pojištění je v tomto článku uvedena stručná informace k této problematice.

Základní informace o sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Ing.
Marta
Ženíšková
Použité zkratky:
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná a spolupracující osoba,
SVČ – samostatně výdělečná činnost a spolupráce,
OSSZ – okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení,
ZPSZ – zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ZDůchP – zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ZNP – zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ZOPSZ – zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
PPM – peněžitá pomoc v mateřství,
OSVČ hlavní – OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
OSVČ vedlejší – OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost,
Přehled – tiskopis „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok…“.
 
Kdo se považuje za OSVČ
Za OSVČ se považuje osoba, která
vyk