Otázky a odpovědi: Režim přenesené daňové povinnosti ve sdružení - vazba na účetnictví

Vydáno: 5 minut čtení

V současné době mám problém, se kterým se nevím rady a žádný z oslovených účetních, nebo daňových poradců mi nedokáže poradit. Jedná se o nové opatření v oblasti DPH ve sdružení platné od 1. 1. 2019. Jsme sdružení otec a syn, vedeme daňovou evidenci, oba jsme plátci DPH, čtvrtletní zdaňovací období, paušální daně. Syn vede evidenci ve sdružení a má na otce rozdělovat DPH dle dohodnutého poměru 60 : 40 %. Rozdělení vydaných a přijatých daňových dokladů je vcelku jasné a není v tom problém. Potíž je s režimem přenesené daňové povinnosti jako dodavatele služeb – stavební činnost.

Otázky a odpovědi: Režim přenesené daňové povinnosti ve sdružení – vazba na účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
Ing.
Václav
Benda
1.
Je nutné tuto částku získanou z

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty