Otázky a odpovědi: Jak odpisovat datovou síť

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s ručením omezeným je vlastníkem budovy, ve které jsou rozvody datových a jiných sítí. Datová síť slouží veškerému datovému propojení počítačů ve společnosti, dále též např. internetu. Veškeré rozvody byly vybudovány v minulosti a tvoří součást ocenění budovy. V budově byla telefonní ústředna, napojená na telefonní síť, na tuto telefonní síť byly připojeny i jednotlivé telefonní přístroje. Společnost provedla kompletní výměnu telefonní ústředny, telefonů a interkomu. Celé dílo realizovala jedna společnost a hodnota celé dodávky činí 180 423 Kč bez DPH. Ústředna, telefony atd. jsou nově napojeny nikoli na telefonní, ale na datovou síť. Musí společnost ze všech věcí movitých, tj. tel. ústředna, telefon recepce, IP telefony, videotelefon vytvořit soubor movitých věcí a z celkové částky odpisovat? Nebo je možno jednotlivé položky považovat za samostatné věci a soubor nevytvořit? V tomto případě by pouze telefonní ústředna byla dlouhodobým hmotným majetkem v ceně nad 40 000 Kč.

Otázky a odpovědi: Jak odpisovat datovou síť
Ing.
Ivana
Pilařová
Ing.
Vlastimil