Otázky a odpovědi: Výměna transformátoru, který je součástí trafostanice, z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 4 minuty čtení

Společnost vlastní trafostanici. Protože potřebuje vyšší výkon, došlo k výměně stávajícího transformátoru za výkonnější. Společnost má přesné ocenění jednotlivých složek původní pořizovací (vstupní) ceny, z níž prováděla odpisy. Po demontáži stávajícího transformátoru zůstaly rozvaděče a kabely, tento „zbytek“ nemá způsobilost užívání jako samostatná věc. Na „zbytek“ byl namontován výkonnější transformátor (cena včetně montáže přes 150 000 Kč), který společnost zaúčtovala jako technické zhodnocení majetku. Stávající transformátor, který nemá nulovou zůstatkovou hodnotu účetní ani daňovou, byl prodán. Jak máme v tomto případě postupovat v účetnictví, a jak ve vztahu k dani z příjmů? Faktura za prodej starého transformátoru je zaúčtovaná do výnosů. Je možno k ní uplatnit náklad v podobě zůstatkové ceny poměrně připadající na prodaný transformátor a snížit pořizovací (vstupní) cenu trafostanice o poměrnou část zůstatkové ceny?

Otázky a odpovědi: Výměna transformátoru, který je součástí trafostanice, z daňového a účetního pohledu
Ing.
Vlastimil
Bachor
Ing.
Ivana
Pilařová

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů