Závislá činnost v odpovědích na dotazy z praxe

Vydáno: 18 minut čtení

Cílem článku je přiblížit čtenářům problematiku zdanění závislé činnosti formou odpovědí na časté dotazy z praxe, jako jsou např. dotazy týkající se prokázání nároku na daňového zvýhodnění, vedení mzdové agendy apod.

Závislá činnost v odpovědích na dotazy z praxe
Jana
Šmídová
 
Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Jsem zaměstnána, uplatňuji daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti. Manžel je také zaměstnán a minulý rok jsem předložila od zaměstnavatele manžela potvrzení, že daňové zvýhodnění neuplatňuje. Avšak i pro letošní rok můj zaměstnavatel opětovně vyžadoval nové potvrzení, že manžel daňové zvýhodnění neuplatňuje, což byl problém, protože zaměstnavatel mého manžela sdělil, že již toto potvrzení pro stejného zaměstnavatele vydal a žádná změna mu nebyla ze strany zaměstnance hlášena. Je uvedený postup mého zaměstnavatele správný?
Podle § 38l odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), ve kterém jsou uvedeny předepsané doklady pro účely prokázání nároku na daňové zvýhodnění u plátce daně – nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně prokazuje poplatník plátci daně:
a)
úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojence nebo v péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků),
b)
předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu,
c)
jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši, případně, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje,
d)
potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,
e)
potvrzením správce daně pří