Otázky a odpovědi: Daňová uznatelnost nákladů spojených s pohřbem zaměstnance

Vydáno: 2 minuty čtení

Dotaz na daňovou uznatelnost nákladů spojených s pohřbem zaměstnance. Společnost zajistila převoz zesnulého zaměstnance ze zahraničí, kde došlo při pracovní cestě, ale v době „cesty do zaměstnání“, tudíž se nejednalo o pracovní úraz, k úmrtí. Domníváme se, že se nejedná o daňový náklad právě z důvodu nepracovního úrazu.

Otázky a odpovědi: Daňová uznatelnost nákladů spojených s pohřbem zaměstnance
Ing.