Otázky a odpovědi: OSVČ - použití zboží pro osobní potřebu

Vydáno: 2 minuty čtení

Plátce DPH – OSVČ, nakoupí zboží (hrnky) od neplátce DPH pro další prodej. Poté se rozhodne, že jeden hrnek bude mít pro osobní spotřebu. Cena hrnku byla 300 Kč, platba dodavateli byla provedena v roce 2017. OSVČ bude mít hrnek pro osobní spotřebu v roce 2018. Jak máme postupovat ve vztahu k DPH, a jak postupovat ve vztahu k dani z příjmu fyzických osob?

Otázky a odpovědi: OSVČ – použití zboží pro osobní potřebu
Ing.
Václav
Benda
Ing.
Eva
Sedláková
Odpověď z hlediska DPH – Ing. Václav Benda
Podle § 13 odst. 4 zákona o DPH se považuje za dodání zboží za úplatu, použití zboží pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Podle § 13 odst. 5 zákona o DPH se použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí jednak trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně a dále obecně poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně. Pokud tedy plátce nakoupil hrnek od dodavatele, který není plátcem, nemohl si při jeho pořízení uplatnit nárok na odpočet daně. Pokud by uvedený hrnek plátce prodal, musí přiznat standardně daň na výstupu z úhrady, kterou za hrnek obdržel. Pokud si však plátce hrnek ponechá pro osobní potřebu, povinnost přiznat daň na výstupu mu nevznikne, protože ve smyslu § 13 odst. 5 zákona o DPH neuplatnil při jeho pořízení nárok na odpočet daně.
Odpověď z hlediska daně z příjmů – Ing. Eva Sedláková
Rozhodne-li se podnikatel, že nakoupené zboží využije pro osobní potřebu v roce následujícím po roce, kdy výdaje spojené s pořízením předmětného zboží uplatnil do výdajů daňových, musí v tomto následujícím roce zvýšit příjmy o hodnotu daného zboží v souladu s § 5 odst. 6 zákona o daních z příjmů. To v daném případě znamená, že z hlediska daně z příjmů zvýší v roce 2018 příjmy o částku 300 Kč.