Včasnost uplatnění plné moci udělené daňovému poradci

Vydáno: 5 minut čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15.5.2015, čj. 4 Afs 68/2015-35, www.nssoud.cz

Včasnost uplatnění plné moci udělené daňovému poradci
Milan
Podhrázký

Související dokumenty

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád