Jiné nároky na chování správce daně a daňového subjektu

Vydáno: 4 minuty čtení

Podle rozsudku Krajského soudu ze dne 23.4.2015, čj. 22 Af 105/2013-34 , www.nssoud.cz

Jiné nároky na chování správce daně a daňového subjektu
Tomáš
Hajdušek
K předpisům:
-