Úhrada daňového nedoplatku ručitelem

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6.3.2014, čj. 1 Afs 3/2014-31 , www.nssoud.cz

Úhrada daňového nedoplatku ručitelem
Milan
Podhrázký
K předpisům:
-