Reprodukční pořizovací cena

Vydáno: 5 minut čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28.8.2013, čj. 8 Afs 30/2012-32 , www.nssoud.cz

Reprodukční pořizovací cena
Milan
Podhrázký
K předpisům:
-
§ 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
-