Odvod z elektřiny ze slunečního záření a prominutí daně

Vydáno: 7 minut čtení

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17.12.2013, čj. 1 Afs 76/2013-57 , www.nssoud.cz

Odvod z elektřiny ze slunečního záření a prominutí daně
Milan
Podhrázký
K předpisům:
Konkrétní dopady solárního odvodu na výrobce elektrické energie nelze zohlednit ani v řízení o stížnosti na postup plátce daně, ani v soud