Předmět daně z příjmů (platby zaměstnancům na pořízení pracovního oděvu)

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3.7.2013, čj. 1 Afs 50/2013-34 , www.nssoud.cz

Předmět daně z příjmů (platby zaměstnancům na pořízení pracovního oděvu)
Milan
Podhrázký

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů