Odvolání proti konkludentnímu vyměření daně

Vydáno: 5 minut čtení
Odvolání proti konkludentnímu vyměření daně
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. května 2013, čj. 2 Afs 77/2012-21, www.nssoud.cz
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

337/1992 Sb. o správě daní a poplatků