Soudní přezkoumatelnost závazné informace o sazebním zařazení zboží

Vydáno: 5 minut čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28.3.2013, čj. 1 Afs 72/2012 -39, www.nssoud.cz

Soudní přezkoumatelnost závazné informace o sazebním zařazení zboží
Milan
Podhrázký
K předpisům:
-
§ 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního