Ke způsobům placení daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. prosince 2012, čj. 1 Afs 93/2012-39 , www.nssoud.cz

§Ke způsobům placení daně
Milan
Podhrázký
K předpisům: