Dokazování v daňovém řízení a ochrana osobních údajů

Vydáno: 6 minut čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. ledna 2013, čj. 9 Aps 5/2012-56, www.nssoud.cz

§Dokazování v daňovém řízení a ochrana osobních údajů
Milan
Podhrázký
K předpisům: