Konec oprávněných příjemců, nebo jen riziková oblast podnikání

Vydáno: 10 minut čtení

O podvodech na téma pohonné hmoty není asi třeba psát, protože je to téma veřejně často přetřásané. Odhad takových daňových úniků je podle celníků pět až osm miliard1) korun. V době psaní tohoto článku se v Parlamentu právě probírala otázka, zda zavést či nezavést kauce.

Konec oprávněných příjemců, nebo jen riziková oblast podnikání
Ing.
Jan
Rambousek
Podívejme se však na opatření, které platí od začátku letošního roku, je to ručení oprávněného příjemce.
 
1 Kdo je oprávněný příjemce
Oprávněným příjemcem2) je podnikatel, ať již právnická nebo fyzická osoba, která neprovozuje daňový sklad. V rámci své podnikatelské činnosti na základě zvláštního povolení jednorázově nebo opakovaně přijímá výrobky3) podléhající spotřební dani v režimu podmíněného osvobození od daně z jiného členského státu Evropského společenství. Toto povolení vydává oprávněnému příjemci celní ředitelství na základě návrhu oprávněného příjemce podaného prostřednictvím příslušného celního úřadu. Oprávněný příjemce není oprávněn vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně skladovat ani odesílat a musí vést předepsanou evidenci přijatých a vydaných vybraných výrobků.
Pokud by oprávnění příjemci prováděli tuto