Postup k odstranění pochybností v daňovém řízení

Vydáno: 4 minuty čtení
Postup k odstranění pochybností v daňovém řízení
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. října 2012, čj. 1 Ans 10/2012-52, www.nssoud.cz
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád