Zrušení osvobození od daně z nemovitostí

Vydáno: 4 minuty čtení
Zrušení osvobození od daně z nemovitostí
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. srpna 2012, čj. 1 Afs 27/2012-46, www.nssoud.cz
K předpisům: