Zdanění podmíněného stipendia

Vydáno: 4 minuty čtení
Zdanění podmíněného stipendia
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. srpna 2012, čj. 2 Afs 47/2012-18, www.