Určení hodnoty podniku

Vydáno: 16 minut čtení
Určení hodnoty podniku
Ivana
Štenglová
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. června 2012 , sp. zn. 22 Cdo 2214/2010 , www.nsoud.cz
K předpisům:
-
§ 127 o. s. ř.
-
§ 183k obch. zák.
Určení hodnoty podniku společnosti, jež je obvykle základem pro stanovení výše přiměřeného protiplnění za jednu akcii společnosti v řízení podle § 183k obchodního zákoníku je otázkou skutkovou, k jejímuž posouzení jsou nezbytné odborné znalosti; součástí odborného posouzení znalce je přitom i zvolení jedné nebo více metod ocenění s ohledem na poměry dotčené společnosti. V rozhodnutí Nejvyšší soud vymezil základní pravidla práce soudu se znaleckým posudkem oceňujícím podnik.
Usnesením ze dne 11. dubna 2007, čj. 28 Cm 151/2005-292, ve znění usnesení ze dne 27. října 2008, čj. 28 Cm 151/2005-363, Krajský soud v Ostravě zamítl návrh v části směřující vůči společnosti ČSAD Frýdek-Místek a. s. (dále jen „společnost“) v plném rozsahu (výrok I.), zamítl návrh na určení, že přiměřené protiplnění za 1 kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč společnosti činí 2 604 Kč, a to vůči společnosti ČSAD Karviná a. s. (dále jen „hlavní akcionář“) (výrok II.), uložil hlavnímu akcionáři zaplatit navrhovatelce částku 1 350 Kč (výrok III.), zamítl návrh na zaplacení další částky ve výši 39 582 Kč (výrok IV.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok V.).
K odvolání navrhovatelky Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30. listopadu 2009, čj. 8 Cmo 76/2009-387, rozhodnutí soudu prvního stupně z