Daň z přidané hodnoty (osvobození od daně a nedílnost plnění)

Vydáno: 4 minuty čtení
Daň z přidané hodnoty (osvobození od daně a nedílnost plnění)
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. března 2012, čj. 1 Afs 22/2012-53

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty