Promlčení daňového nedoplatku (běh promlčecí lhůty a nový daňový řád)

Vydáno: 4 minuty čtení
Promlčení daňového nedoplatku (běh promlčecí lhůty a nový daňový řád)
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. února 2012, čj. 1 Afs 14/2012-24, www.nssoud.cz
K předpisům:
<