Odůvodnění rozhodnutí správce daně a jeho soudní přezkum

Vydáno: 5 minut čtení
Odůvodnění rozhodnutí správce daně a jeho soudní přezkum
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. ledna 2012, čj. 1 Afs 78/2011-184, www.nssoud.cz
K předpisům:
-