"Daňový rádce", aneb ... zeptali jsme se

Vydáno: 18 minut čtení

„Daňový rádce“, aneb ... zeptali jsme se
JUDr.
Pavla
Varvařovského
veřejného ochránce práv
Otázky týkající se problematiky daní jistě netvoří hlavní část Vaší agendy. Přesto, existuje nějaký případ, se kterým byste chtěl seznámit naše čtenáře?
Vzhledem k tomu, že se (nejen u laické veřejnosti) stále setkávám s nevalnou informovaností o možnostech veřejného ochránce práv, rád využívám této příležitosti a pokusím se čtenářům nastínit svoji působnost v oblasti daňové.
Na úvod jen stručně připomenu, že působnost a
kompetence
veřejného ochránce práv jsou vymezeny zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Mým posláním je působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Krom toho provádím také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluji o respektování jejich základních práv. Přispívám rovněž k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. Provádím také sledování vyhoštění cizinců.
Na „poli daňovém“ se zabývám nejen podněty, které se týkají daní v tradičním slova smyslu, ale i podněty z agendy celní nebo z agendy místních poplatků apod. Rozsahem se jedná o agendu okrajovou (130 podnětů v porovnání s celkovým počtem 6987 podnětů za rok 2011), nikoliv však opomíjenou.
Pokud se jedná o daně v tradičním slova smyslu, stěžovatelé se na mě obracejí nejen se stížnostmi směřujícími proti postupu správců daně v daňovém řízení, ale i se žádostmi o pomoc či radu. Proto bych chtěl zdůraznit, že ačkoliv se vždy snažím stěžovatelům poskytnout kvalifikované vysvětlení a případně i nastínit možnosti řešení (nabízejí-li se), není mým posláním poskytovat daňové nebo obecně právní poradenství