Soudní přezkum závazného posouzení správce daně

Vydáno: 5 minut čtení
Soudní přezkum závazného posouzení správce daně
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. srpna 2011, čj. 5 Afs 37/2011-77, www.nssoud.cz
K předpisům:
-