Povolení splátek pro zaplacení daňového nedoplatku

Vydáno: 5 minut čtení
Povolení splátek pro zaplacení daňového nedoplatku
Milan
Podhrázký
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. dubna 2011, čj. 2 Afs 88/2010-70, www.nssoud.cz
K předpisům: